Opinie RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 18
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 84
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2024 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 71
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 100
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 139
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 92
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 208
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 227
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 241
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 242