W gminie funkcjonuje gimnazjum , cztery szkoły podstawowe i przedszkole. Przy Gminie działa drużyna piłkarska klasy "A". Corocznie odbywają się zawody sportowe o Puchar Wójta (piłka nożna, biegi, wyścigi rowerowe). Na terenie gminy funkcjonują zespoły artystyczne Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowościach Huta Tarnawacka, Tymin, Wieprzów i Tarnawatka. W Dąbrowie Tarnawackiej mieszka artysta ludowy Marian Chmiel. Zajmuje się on wyrabianiem naczyń garncarskich sposobem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.