konsultacje

Konsultacje społeczne

Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konsultacje projektów dokumentów strategicznych.

 1. Strategii Terytorialnej Partnerstwo „Roztocze Środkowe”,

 2. Raportu Diagnostycznego Partnerstwo „Roztocze Środkowe”

 3. Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Roztocze Środkowe”.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone  w projektach dokumentów, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres elektronicznych doręczeń EPUAP: /o5k808evo5/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Tarnawatka, ul Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w terminie od 09.04.2024 r. do 29.04.2024 r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe.

 2. Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Projekt Strategii Terytorialnej Partnerstwo „Roztocze Środkowe”

 3. Zał. Nr 2 do Zarządzenia - Projekt Raportu Diagnostycznego Partnerstwo „Roztocze Środkowe”

 4. Zał. Nr 3 do Zarządzenia - Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Roztocze Środkowe”

 5. Zał. Nr 4 do Zarządzenia - Formularz konsultacyjny

 

 

 

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030”

Prace diagnostyczne i projektowe obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, dane statystyczne ze źródeł zastanych. Tworząc dokument, pod uwagę wzięto sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną Gminy, z określeniem charakteru zmian w latach 2004-2020 i trendów rozwojowych dla całego powiatu zwoleńskiego i województwa lubelskiego. Przyjęta i wdrażana Strategia Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030 pozwoli na efektywne prowadzenie polityki prorozwojowej Gminy, poprzez identyfikację strategicznych obszarów, w ramach których podejmowanie działań jest kluczowym z punktu widzenia poprawy jakości życia społeczności lokalnej, ale także progresu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Strategia jest także jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających skorzystanie z licznych instrumentów finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone  w projekcie, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Tarnawatka, w terminie od 21.11.2022 r. do 27.12.2022 r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030
 2. Strategia Tarnawatka na lata 2022-2030
 3. Diagnoza Gminy Tarnawatka
 4. Formularz uwag