Przetargi

 

Aktualne postępowania przetargowe prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl/

Tytuł Autor Odsłony
Przebudowa dróg dojazdowych na terenie gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 234
Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2024 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 231
Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 400
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek-Kolonia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 400
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 460
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 450
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka-Tartak Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 730
Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 905
Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2023 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 532
„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 538