Przewodniczący

Rady Gminy

Malec Ryszard malecr

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Kołodziej Krzysztof kolodziejk 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Urbański Stanisław  urbanskis
Członek Rady Gminy Gajewska Grażyna   gajewskag
Członek Rady Gminy Jarechowicz Mirosław  jarechowiczm
Członek Rady Gminy Kaznowska Lucyna kaznowskal 
Członek Rady Gminy Klich Krzysztof  
Członek Rady Gminy Kopczyński Stanisław  
Członek Rady Gminy Krzyżanowska Iwona krzyzanowskai 
Członek Rady Gminy Luchowski Mateusz luchowskim 
Członek Rady Gminy Łaba Aleksandra labaa 
Członek Rady Gminy Matwiejszyn Mariusz matwiejszynm 
Członek Rady Gminy Oberda Janusz oberdaj 
Członek Rady Gminy Rembisz Radosław rembiszr 
Członek Rady Gminy Skali Wiesław skaliw 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 maj 2024 07:55 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2024 07:56 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2024 08:03 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2024 08:04 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 czerwiec 2024 10:22 Łukasz Litwińczuk