Inne

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o debacie na temat Raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2023 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 0
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 marca 2024r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 68
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 66
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 57
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz LItwińczuk Odsłon: 68
Informacja o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2024/2025 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 87
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 112
Obwieszczenie w sprawie terminu i miejsca polowań zbiorowych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 139