Baza usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich działających na terenie Gminy Tarnawatka:

1. Stowarzyszeniem „Zielony Domek”


Działanie: Organizacja festynu rodzinnego dla minimum 200 mieszkańców gminy Tarnawatka połączonego między innymi z występami zespołu bądź zespołów muzycznych.

Okres realizacji: od 01.09.2008 rok do 30.09.2008 rok

Zrealizowano: w dniach 07-08.09.2008 rok
Koszt: 29681,60 zł
 

Działanie: Usługi dla osób starszych. Działania w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku na terenie gminy Tarnawatka poprzez zapewnienie osobom starszym prawa do godnego życia w społeczeństwie, zagospodarowanie wolnego czasu w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora, uczestnictwo zajęciach rękodzielniczych, kulinarnych, zorganizowanie wycieczki itp.

Okres realizacji: od 01.11.2008 rok do 31.01.2009 rok

Zrealizowano: w dniach od 01.11.2008 rok do 31.01.2009 rok

Koszt: 26000,00 zł


2.
Justyna Zięzio
 

Działanie: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych obejmujących informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz zasadach sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Okres realizacji: od 13.11.2008 rok do 10.12.2008 rok

Zrealizowano: w dniach od 28.11.2008 rok do 30.11.2008 rok

Koszt: 5600,00 zł3.
Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”
 

Działanie: Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie minimum  dwóch świetlic środowiskowych na terenie Gminy Tarnawatka

 

Okres realizacji: od 15.05.2009 rok do 31.12.2009 rok

 
Zrealizowano: w trakcie realizacji
 
Koszt: 60000,- zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.