Tytuł Autor Odsłony
INFORMACJA O BEZPŁATNYM DOWOZIE WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W GMINIE TARNAWATKA Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 154
Postanowienie nr 109/2023 Komisarz Wyborczego w Zamościu II z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 190
Postanowienie NR 108/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 paździer Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 240
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 18 września 2023 r. o miejscu i dacie losowania w celu powołania w gminie Tarnawatka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rz Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 184
Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 8 września o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzec Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 149
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2023r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 159
Informacja dla wyborcy zmieniającego miejsce głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 138
Informacja dla wyborcy zmieniającego miejsce głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 137
Informacja w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu lub bezpłatnego transportu powrotnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 143