fds logotypy

 

Gmina Tarnawatka w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 111569L od km 1+530 do km 2+443 w miejscowości Tarnawatka”

 

Gmina Tarnawatka w 2020 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574km"

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.