Tytuł Autor Odsłony
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 41
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 38
Informacja o bezpłatnym dowozie wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku w Gminie Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 60
Postanowienie Nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 131
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 111
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Tarnawatka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 105
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 133
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 153
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 11 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 99
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 11 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 114
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 146
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 153
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 106
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 108
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 15 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, r Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 119
Informacja w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu lub bezpłatnego transportu powrotnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezyde Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 72
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 73
Pełnomocnictwo do głosowania Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 83
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 73
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezyd Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 61
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 91
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 104
Informacja Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Tarnawatka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 68
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce w wyborach organów jednostek samorządu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 110
Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 30 stycznia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 92
Postanowienie Nr 129/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 72
Zarządzenie Nr 326  Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie Lubelskim Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 60
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29  stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 79