Zachodnia część gminy leży w strefie ekologicznej (Roztocze Tomaszowskie). Znajdują się tutaj naturalne tereny nadające się do stworzenia baz wypoczynkowo-rekreacyjnych. W Tarnawatce w pobliżu stawów znajdują się dzikie zarośla - królestwo ptaków i zwierząt. Żyją tu dziki oraz 152 gatunki ptaków (niektóre zagrożone wyginięciem). Łatwo spotkać można tu czaple, perkozy i zimorodki. Na terenach leśnych rozmieszczone są obwody łowieckie. Na obszarze gminy znajduje się rezerwat modrzewia polskiego Skrzypny Ostrów. Na powierzchni 1,77 ha. znajduje się 100 - letni las z 20 okazałymi modrzewiami. Wieś Podhucie znana jest z lasów obfitujących w grzyby. Na terenie gminy znajduje się zabytkowa miejscowość Pańków, zbudowana wokół jeziora. W miejscowości Niemirówek znajduje się założenie dworsko - ogrodowe.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.