fds logotypy

 

W 2020 roku Gmina Tarnawatka pozyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 724882,94.

W ramach pozyskanych środków dofinansowano inwestycję pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574km"

Całkowita wartość inwestycji: 1 535 031,00 PLN

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych: 724 882,94 PLN

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.