I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA NA WYPADEK UWOLNIENIA DO ATMOSFERY SUBSTANCJI RADIOAKTYWNEJ

Zgodnie z poleceniem władz centralnych wszystkie gminy w kraju zostały zobowiązane do opracowania planów działań prewencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Chodzi o to by mieszkańcy gminy mieli świadomość gdzie się zgłosić w celu otrzymania preparatu Jodku Potasu. Z otrzymywanych informacji z administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Przyjmowanie preparatów ze stabilnym jodem ma za zadanie ograniczenie przyswajania w tarczycy izotopów promieniotwórczych jodu, co może wystąpić jedynie w przypadku ich uwolnienia do atmosfery. W związku z powyższym Gmina Tarnawatka podjęła działania mające na celu przygotowanie się do dystrybucji tabletek jodku potasu.

Niniejszym informuję, że podjęte działania mają charakter prewencyjny aby skutecznie zadziałać w sytuacji ewentualnego zagrożenia - gdzie się zgłosić aby otrzymać tabletki jodku potasu. W sytuacji zaistnienia zdarzenia o charakterze radiacyjnym będą podawane informacje w mediach ogólnopolskich, lokalnych oraz na stronie internetowej gminy i mediach społecznościowych.

Proszę o systematyczne śledzenie informacji, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów jodku potasu o stosowanie się do wskazówek i zaleceń.

Proszę mieszkańców gminy Tarnawatka o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu oraz broszurą dotyczącą dystrybucji preparatu jodku potasu.

Wójt

Piotr Pasieczny

 

Ulotka 

Wykaz punktów dystrybucji

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 12:30 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 12:37 Łukasz Litwińczuk